Interim Manager

Interim Manager – controlling na godziny

Posiadam blisko 20 lat doświadczenia w środowiskach o różnej specyfice – międzynarodowych korporacjach, spółkach na ścieżce do IPO oraz innowacyjnych MSP, w szczególności z branż FMCG i ICT. Specjalizuję się w obszarach controllingu strategicznego, planowania finansowego i business intelligence.

Często jestem w stanie osiągać lepsze wyniki niż zespół, który na bieżąco zajmuje się kwestiami finansowymi i podatkowymi w danej firmie. I to w krótszym czasie.

Jest to również spowodowane tym, że jako zewnętrzny konsultant potrafię spojrzeć na problem i procesy w firmie z innej perspektywy, a następnie dobrać narzędzia, które sprawdziły się na innych rynkach w innych firmach.

Minimalny poziom oszczędności kosztów osiągnięty w wyniku ich realizacji nigdy nie był niższy niż 15%. W 2013 roku wypracowałem dla swoich klientów łącznie ponad 4 mln zysku netto.

Moja praca odróżnia się od pracy typowego konsultanta – zamiast raportu opisującego problem Twojej firmy otrzymasz listę rekomendacji, które wraz z Twoim zespołem wdrożę w Twoim przedsiębiorstwie.

Czy potrzebujesz Interim Managera?

Bardzo często firmy decydują się na zatrudnienie doświadczonego managera w momencie, kiedy pojawia się problem, z którym Zarząd, managerzy wyższego szczebla zarządzania nie potrafią sobie poradzić.

Widmo kryzysu, poczucie konieczności zmiany, procesu restrukturyzacyjne sprawiają, że zarządy zaczynają chwytać się niestandardowych (z ich punktu widzenia) pomysłów. Wtedy sięgają po wiedzę i wsparcie doświadczonego eksperta, który jest w stanie zaproponować wachlarz rozwiązań optymalizacyjnych.

Ale czy trzeba czekać do momentu kryzysowego?

Z doświadczenia interim managera można korzystać również wtedy, kiedy jest dobrze – po to, aby szło jeszcze lepiej. Od wielu lat doradzam zarządom i właścicielom spółek kapitałowych w zakresie zabezpieczenia ich działalności przed ryzykami biznesowymi, począwszy od ryzyka fraudu, poprzez ryzyko kursowe, a skończywszy na ryzyku kredytowym. Przyczyniłem się do uniknięcia wielu zdarzeń w czasie kryzysu, które mogłyby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową i reputację spółki.

Dlaczego CFO do wynajęcia

  • 20 lat doświadczenia w finansach w dużych korporacjach i MSP.
  • Udokumentowana wysoka skuteczność działania w zakresie oszczędności kosztów, zwiększania przychodów lub zwiększania efektywności biznesu, poprzez skrócenie czasu realizacji poszczególnych procesów.
  • Ściśle zdefiniowane w SLA cele i parametry współpracy – wynagrodzenie projektowe w dużej części zależne od realizacji celów zdefiniowanych w SLA.
  • Komercyjny model współpracy z ominięciem paradoksów Kodeksu Pracy.
  • Transfer ryzyka biznesowego na podmiot zewnętrzny (z zastrzeżeniem zapisów SLA).
  • Pełna transparentność rozliczeń z wykorzystaniem narzędzia online mierzącego każdą sekundę czasu pracy w projekcie.
  • Bezpieczeństwo współpracy – polisa OC na kwotę 1,000,000 euro.

Rekomendacje

Case study

Globalna spółka działająca w branży spożywczej

W 2001 roku zarządzałem projektem budowy fabryki typu greenfield na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wartość inwestycji wyniosła około 100 mln PLN. Byłem odpowiedzialny za negocjacje z SSE oraz Ministerstwem Gospodarki.

Fabryka aktualnie generuje ponad 150 mln PLN rocznie, przy marży brutto przekraczającej 20%, zaś dochody spółki są zwolnione z podatku dochodowego do 2026 roku włącznie.

W 1999 roku, wykorzystując aktualne przepisy importowe, skorzystałem z systemu ilościowych kontyngentów bezcłowych zarządzanych przez ARR. Dzięki zniesieniu ceł na specjalną mieszankę mąki używanej do pieczenia produktów spółki marża brutto wzrosła z 15% do 20%. Średni obrót wynosił wówczas około 100 mln PLN rocznie.

W 2004 roku, wykorzystując specyficzne zapisy zawarte w normach spożywczych i w przepisach VAT, przeprowadziłem projekt reklasyfikacji produktów wytwarzanych przez spółkę. Nabyliśmy dzięki temu prawo do zastosowania 7% stawki VAT (zamiast 22%) do grup produktowych reprezentujących 90% obrotu, dzięki czemu marża brutto wzrosła skokowo z 20 do 30% przy średnim obrocie przekraczającym 100 mln PLN rocznie.

Dynamicznie rozwijająca się spółka z branży TMT

Wdrożyłem nowy system informacji zarządczej, zmieniając model raportowania ze statutowego na zarządczy. Wdrożony system pozwala obecnie na uzyskanie informacji w zakresie rentowności procesów biznesowych w poszczególnych kanałach sprzedaży, wysokości kosztów operacyjnych, zapotrzebowania gotówkowego, bieżącej płynności oraz porównania wyników do założonych planów i budżetów.

Ponadto pozyskana przeze mnie dotacja w wysokości 1,5 mln PLN na prace B+R umożliwiła opracowanie i skomercjalizowanie prototypu nowoczesnej platformy telekomunikacyjnej Trafix C5. Jej wartość rynkową wycenia się na około 36 mln PLN.

Skontaktuj się ze mną

Mateusz Skonieczny