Mateusz Skonieczny

Szanowni Państwo,

Posiadam blisko 20 lat doświadczenia w środowiskach o różnej specyfice – międzynarodowych korporacjach, spółkach na ścieżce do IPO oraz innowacyjnych MSP, w szczególności z branż FMCG i ICT. Specjalizuję się w obszarach controllingu strategicznego, planowania finansowego i business intelligence.

Opracowałem i zrealizowałem ponad 20 projektów naprawczych i restrukturyzacyjnych dla firm. Minimalny poziom oszczędności kosztów osiągnięty w wyniku ich realizacji nigdy nie był niższy niż 15%. W 2013 roku wypracowałem dla swoich klientów łącznie ponad 4 mln zysku netto. W procesie zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach zrealizowałem ponad 15 projektów optymalizacyjnych o różnym charakterze.

Od wielu lat doradzam zarządom i właścicielom spółek kapitałowych w zakresie zabezpieczenia ich działalności przed ryzykami biznesowymi, począwszy od ryzyka fraudu, poprzez ryzyko kursowe, a skończywszy na ryzyku kredytowym. Przyczyniłem się do uniknięcia wielu zdarzeń w czasie kryzysu, które mogłyby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową i reputację spółki.

Realizuję także projekty z zakresu due diligence, audytu wewnętrznego oraz wsparcia procesów przygotowawczych do IPO. Pomagam przedsiębiorstwom w procesie wdrażania innowacji, która według mnie jest jedną z najefektywniejszych dróg rozwoju, stanowiącą o sukcesie firmy, jej stabilności i potencjale przetrwania na rynku.

Dlaczego CFO do wynajęcia

 • 20 lat doświadczenia w finansach w dużych korporacjach i MSP.
 • Udokumentowana wysoka skuteczność działania w zakresie oszczędności kosztów, zwiększania przychodów lub zwiększania efektywności biznesu, poprzez skrócenie czasu realizacji poszczególnych procesów.
 • Ściśle zdefiniowane w SLA cele i parametry współpracy – wynagrodzenie projektowe w dużej części zależne od realizacji celów zdefiniowanych w SLA.

Sprawdź jak mogę Ci pomóc w roli Interim Managera.

 • Komercyjny model współpracy z ominięciem paradoksów Kodeksu Pracy.
 • Transfer ryzyka biznesowego na podmiot zewnętrzny (z zastrzeżeniem zapisów SLA).
 • Pełna transparentność rozliczeń z wykorzystaniem narzędzia online mierzącego każdą sekundę czasu pracy w projekcie.
 • Bezpieczeństwo współpracy – polisa OC na kwotę 1,000,000 euro.

Rekomendacje

Doświadczenie

2013 – 2015 – Grupa LoVo – Dyrektor Finansowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium.

Główne zadania:

 • Informacja zarządcza.
 • Budżetowanie i planowanie finansowe.
 • Zarządzanie cash-flow.
 • Optymalizacja kosztowa i podatkowa.
 • Finansowanie projektów UE.
 • Strategia cen transferowych.
 • Wsparcie merytoryczne w rozwoju narzędzi IT.

Główne osiągnięcia:

 • Uzyskanie łącznie 3,5 mln PLN dotacji w obszarze B+R i projektów B2B w ramach POIG.
 • Wdrożenie polityki cen transferowych.
 • Realizacja projektu restrukturyzacji podatkowej w obrębie polskiej jurysdykcji.
 • Wsparcie w projekcie wdrożeniowym klasy ERP.

2010 – 2013 – Mobile Net Sport Sp. z o.o. – CEO, Professional Services Sp. z o.o. – CEO

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium.

Główne zadania:

 • Opracowanie i nadzór nad realizacją strategii włączywszy w to rozwój biznesu, cele strategiczne, zarządzanie zmianą, itd.

Główne osiągnięcia:

 • Restrukturyzacja kosztowa, procesowa i personelu, w wyniku której zaoszczędzono ponad 40% kosztów operacyjnych rocznie.
 • Uzyskanie 2 mln PLN w działaniu B+R i B2B w ramach POIG.

2008 – 2009 – Frito Lay Poland (Grupa PepsiCo)

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium.

Główne zadania:

 • Monitoring zgodności i raportowanie zgodnie ze standardami US GAAP.
 • Wsparcie w działaniach audytorów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym, kontrola gotówki w terenie, kontrola i optymalizacja kapitału pracującego.
 • Zarządzania budżetem kosztów ogólnych ~50 mln PLN.
 • Rozliczenie kosztów produkcji.
 • Wsparcie w procesach COSO.

Główne osiągnięcia:

 • Redukcja kosztów w wybranych liniach kosztowych przekraczająca 15%.
 • Udział we wdrożeniu Oracle OPM zapewniającym produktywności procesowe wpływające na lepszą kontrolę kosztów bezpośrednich.

2008 – Marflex Maillis Group (Grupa MJ Maillis), Kierownik Finansowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium.

Główne zadania:

 • Budżetowanie i raportowanie kwartalne, przygotowanie raportów scenariuszowych „co jeśli”.
 • Zgodność prowadzenia ksiąg ze standardami IFRS / MSSF.
 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi.
 • Rozliczenie kosztów.
 • Obsługa audytów zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym.
 • Zarządzanie procesami ewaluacji aktywów, testy wartości, modelowanie i planowanie podatkowe.
 • Przygotowanie planów rozwoju pracowniczego.

Główne osiągnięcia:

 • Wdrożenie SAP ERP, korzyści: wiele produktywności procesowych, takich jak uzyskanie dostępu do informacji zarządczej, kosztów/rentowności, które przekładają się na minimalizację ryzyka biznesowego.
 • Restrukturyzacja finansowania i idąca za nią stabilizacja przepływów pieniężnych.
 • Realizacja projektu restrukturyzacyjnego regionu.

1999 – 2007 Chipita Poland, Dyrektor Finansowy – Główny Księgowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium.

Główne zadania:

 • Budżetowanie i planowanie finansowe, przygotowanie scenariuszy „co jeśli”.
 • Zgodność ze standaryzacją IFRS / MSSF.
 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi.
 • Rozliczenie kosztów.
 • Obsługa audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Główne osiągnięcia:

 • Wsparcie w projekcie budowy fabryki na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przygotowanie biznes planu dla SSE, prowadzenie rokowań z SSE i Ministerstwem Gospodarki, zarządzanie budżetem inwestycyjnym, korzyści: zwolnienie podatkowe do 2026 w CIT.
 • Optymalizacja podatkowa w obszarach VAT i CIT oraz cłach importowych, korzyści: wzrost rentowności brutto o 15%.
 • Optymalizacja w obszarze kosztów materiałowych skutkująca zwiększeniem marży brutto o 15%.
 • Implementacja narzędzia Hyperion, korzyści: uzyskanie szybkiego dostępu do informacji zarządczej, uproszczenie procesów konsolidacyjnych.

Case study

Globalna spółka działająca w branży spożywczej

W 2001 roku zarządzałem projektem budowy fabryki typu greenfield na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wartość inwestycji wyniosła około 100 mln PLN. Byłem odpowiedzialny za negocjacje z SSE oraz Ministerstwem Gospodarki.

Fabryka aktualnie generuje ponad 150 mln PLN rocznie, przy marży brutto przekraczającej 20%, zaś dochody spółki są zwolnione z podatku dochodowego do 2026 roku włącznie.

W 1999 roku, wykorzystując aktualne przepisy importowe, skorzystałem z systemu ilościowych kontyngentów bezcłowych zarządzanych przez ARR. Dzięki zniesieniu ceł na specjalną mieszankę mąki używanej do pieczenia produktów spółki marża brutto wzrosła z 15% do 20%. Średni obrót wynosił wówczas około 100 mln PLN rocznie.

W 2004 roku, wykorzystując specyficzne zapisy zawarte w normach spożywczych i w przepisach VAT, przeprowadziłem projekt reklasyfikacji produktów wytwarzanych przez spółkę. Nabyliśmy dzięki temu prawo do zastosowania 7% stawki VAT (zamiast 22%) do grup produktowych reprezentujących 90% obrotu, dzięki czemu marża brutto wzrosła skokowo z 20 do 30% przy średnim obrocie przekraczającym 100 mln PLN rocznie.

Dynamicznie rozwijająca się spółka z branży TMT

Wdrożyłem nowy system informacji zarządczej, zmieniając model raportowania ze statutowego na zarządczy. Wdrożony system pozwala obecnie na uzyskanie informacji w zakresie rentowności procesów biznesowych w poszczególnych kanałach sprzedaży, wysokości kosztów operacyjnych, zapotrzebowania gotówkowego, bieżącej płynności oraz porównania wyników do założonych planów i budżetów.

Ponadto pozyskana przeze mnie dotacja w wysokości 1,5 mln PLN na prace B+R umożliwiła opracowanie i skomercjalizowanie prototypu nowoczesnej platformy telekomunikacyjnej Trafix C5. Jej wartość rynkową wycenia się na około 36 mln PLN.

Skontaktuj się ze mną

Mateusz Skonieczny